Voor scholen

Reeds twintig jaar werken we met hart en ziel in het onderwijs. 
‌Dat betekent dat we uit ervaring weten hoe belangrijk het is om onderwijsactiviteiten bedding te geven in de visie en de organisatie van de school. 
‌Zoals een kind zich niet afzonderlijk van de omgeving kan ontwikkelen, zo kan onderwijs/RT/leerlingbegeleiding niet zonder planmatige aanpak. 
‌Hierdoor versterken we de kwaliteit van uw school. 

‌Onderwijskwaliteit voert verder dan alleen de maatwerkbegeleiding waar de RT'ers voor staan. Veel scholen werken met de PDCA-cyclus om de kwaliteit te versterken. De manier waarop deze cyclus ten uitvoer wordt gebracht loopt uiteen. Sommige scholen werken bijvoorbeeld met 'verbeterplannen' anderen noemen dat juist 'hiatenplan'. Als vertaalslag worden vaak groepsplannen uitgewerkt, om e.e.a. ook inzichtelijk te houden voor de groepsleerkracht. Daarbij komen vaak ook de OPP's.
 ‌
‌Hoe het ook is ingericht, ook in het grotere plaatje kunnen wij een bijdrage leveren aan het kwaliteitsbeleid van uw school. 
‌Die versterking doen we altijd in nauw overleg met de betrokkenen, ‌want hoe de school het ziet en taken heeft belegd is maatgevend. 
‌Dat betekent dat er vaak afstemming is met de directeuren, locatieleiders, ib'ers, coördinatoren en leerkrachten.  
‌‌
‌Wij leveren ook inhoud aan de voorbereiding op een inspectiebezoek, verbeterplannen, subsidieaanvragen, evidence-based onderzoek etc.‌ 
‌Hoe ver we daarin gaan, hangt af van de wensen van uw school. 

‌Van sparringpartner tot interne audit, van voorbeeldplan tot docentbegeleiding, van kwaliteitsborging tot toekomstplannen. 
‌Qodrat sluit aan bij uw wensen om de onderwijskwaliteit te versterken.

‌Onderwijskwaliteit. Qodrat. Empowering schools. ‌
‌‌