Opleidingen

Alle opleidingen & trainingen worden door ervaren hbo-docenten gegeven

We bieden de volgende opleidingen aan:

Opleiding tot: 
‌- Remedial Teacher
‌- Kindercoach
‌- Van klassenassistent naar onderwijskracht

We bieden 8 trainingen aan:

Wij hebben trainingen ontwikkeld op de volgende expertisegebieden: 
‌‌- T‌aalcoaching ‌
‌-‌ Rekencoaching ‌
‌- Didactisch coachen ‌
‌- Zelfregulerend leren 
‌‌- Dilemma’s in coaching ‌
‌- Assessments afnemen (voorbereiden, afnemen, rapporteren, evalueren) 
‌‌‌- Leiderschap ‌
‌- Onderwijs ontwikkelen en programmatisch toetsen

2
opleidingen
8
trainingen
10
Remedial Teachers
5
mbo & hbo
‌docenten

Opleiding tot Remedial Teacher

Wat is Remedial Teaching, ofwel RT? ‌
‌Als een kind vastloopt in het leerproces is op maat gesneden hulp essentieel. RT is de bijles die dit bewerkstelligt. Een RT’er biedt hulp op maat in zowel ‘schoolvakken’ zoals taal en rekenen, alsook ondersteuning bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Door de sterke kanten van een kind in beeld te brengen, leert hij/zij problemen op eigen kracht oplossen. ‌ ‌
‌Wie zijn wij? 
‌Qodrat staat voor ‘kracht’ en ‘kunnen’. Wij bieden Remedial Teaching voor leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Wij halen het maximale potentieel uit leerlingen door handelingsgericht, efficiënt en met ons hart te werken. ‌ ‌Daarnaast bieden we ook andere diensten, zoals docentcoaching en teamprofessionalisering.
‌Ingangseisen ‌
‌Bent u geïnteresseerd in het volgen van deze opleiding? Voorafgaand aan de leergang vindt een intakegesprek plaats. Hierin wordt stilgestaan bij uw achtergrond, motivatie, cognitieve capaciteiten en vooropleiding. Indien wij beiden vinden dat de leergang tot RT’er een juiste stap is, kunt u zich inschrijven en met deze leergang meedoen. De eerste dagen van de leergang staan we ook stil bij de beroepsoriëntatie. ‌ ‌Vragen die hierbij centraal staan zijn: ‌Past dit vak bij u? Past u bij dit vak? Mocht blijken dat u, ondanks het positieve intakegesprek, toch andere verwachtingen had, dan kunt u zich binnen 2 bijeenkomsten kosteloos uitschrijven.

neem contact op voor onze opleidingen

De inhoud 

‌De onderwerpen die o.a. aan bod komen in de blended leergang: ‌
‌-Handelingsgericht werken ‌
‌-Ontwikkelingspsychologie ‌
‌-Leerlijnen in het basisonderwijs 
‌‌-Taal, lezen, spelling 
‌-Begrijpend lezen ‌
‌-Zelfregulerend leren ‌
‌-Meervoudige Intelligentie ‌
‌-Motivatie ‌
‌-Rekenen 
‌‌-Psychopathologie (ADHD, autisme) 
‌‌-Inclusiviteit 
‌‌-Onderwijsbehoeftes ‌
‌-Het opstellen van een individueel handelingsplan
‌-Communicatie en contact onderhouden
‌-Rapporteren 

neem contact op voor onze opleidingen

De structuur

Hoe zit de opleiding in elkaar?
‌In de bijeenkomsten kunt u een combinatie van kennisoverdracht en het oefenen van vaardigheden verwachten. De opleidingsdagen worden aangeboden in combinatie met een e-learning. ‌
W‌at kan ik verwachten van de e-learning?
‌De e-learning module kunt u in uw eigen tijd volgen. In de e-learning vindt u meer achtergrondinformatie over de besproken stof. In de e-learning kunt u ook artikelen en lesideeën met andere RT’ers delen. U rondt deze leergang af door een individueel handelingsplan op te stellen. U sluit de opleiding af door uw onderbouwing mondeling toe te lichten. ‌
Wanneer? ‌
‌In februari 2024 hebben wij weer een leergang verzorgd. ‌‌U kunt weer inschrijven, bij meer dan 10  nieuwe aanmeldingen wordt een nieuwe leergang in gezet. 
‌Hoe gaat het verder na de leergang? 
‌Na de leergang wordt afgestemd welke opdrachtgevers er zijn en of er een passende match te maken is met een school of particulier. ‌‌Bent u eenmaal als RT’er aan het werk? Dan komt de inhoud van het werk pas echt tot leven. 
‌Daarom bieden wij de volgende begeleiding aan RT’ers die bij ons in dienst zijn: 
‌‌-Maatjesbegeleiding ‌
‌-Coaching-on-the-job en indien gewenst aanvullend ook life-coaching
‌‌-Maandelijkse professionaliseringsavonden ‌
Waarom kan ik voor aanvullende life coaching kiezen? 
M‌artin Doornbos ondersteunt de werknemers van Qodrat bij hun persoonlijke groei. Wij geloven dat het versterken van de ontwikkeling van kinderen pas echt goed lukt als een RT’er zich gesteund voelt en goed in zijn/haar vel zit. ‌ ‌
‌Bent u geïnteresseerd? 
‌Neem gerust contact op voor een intakegesprek, dan bespreken we de mogelijkheden. ‌
‌De kosten ‌
‌Deze leergang kost  €1225,00. ‌‌Mensen die voornemens zijn om voor Qodrat te gaan werken, worden hiervan vrijgesteld. Wij investeren in het opleiden van ons personeel. ‌‌De teamsfeer ‌
‌Het is onze missie om kinderen vooruit te helpen in hun ontwikkeling. Dat lukt het beste als onze RT’ers zich goed voelen. Daarom investeren we in ons team door kennis te delen, samen te professionaliseren, maar ook aandacht te hebben voor elkaar. ‌Rondom de kerst- en zomervakantie organiseren we naast de professionalisering ook gezellige, gezamenlijke activiteiten.

neem contact op voor onze opleidingen

De Qodrat-aanpak

Qodrat is een organisatie die zich heeft  gespecialiseerd in Remedial Teaching, ‌RT. ‌Wij bieden de meeste begeleiding in de volgende vakgebieden: ‌
‌· Spelling ‌
‌· Begrijpend lezen ‌
‌· Rekenen ‌
‌· Zelfregulerend leren ‌
‌· Burgerschap ‌
‌· Wereldoriëntatie 
‌‌· Sociale vaardigheden ‌ ‌

De Qodrat-aanpak 
‌Bij aanmelding gaan we eerst na waar de onderwijsbehoefte precies ligt. 
‌We werken handelingsgericht. ‌Dat betekent dat een traject er op gericht is dat leerlingen zo snel mogelijk weer mee kunnen doen met de reguliere lessen. 
‌Dat bereiken we door in samenspraak met de leerkracht en intern begeleider een handelingsplan op te stellen. Hierin worden de beginsituatie, doelen, werkwijze, materialen, les- en evaluatiemomenten overzichtelijk beschreven. ‌
‌Onze aanpak is efficiënt en deskundig. Handelingsgericht werken betekent dat we doelgericht, systemisch en transparant aan de leerdoelen werken die bij de onderwijsbehoefte van een kind past

neem contact op voor onze opleidingen

Opleiding Kindercoach

Wat doet een kindercoach?
‌Een kindercoach is een professional die gespecialiseerd is in het begeleiden en ondersteunen van kinderen in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. 
‌Het doel van kindercoaching is om kinderen te helpen bij het overwinnen van uitdagingen, het ontwikkelen van zelfvertrouwen, het begrijpen en uiten van emoties, en het bereiken van hun volledige potentieel. ‌Kindercoaching kan relevant zijn voor verschillende situaties, waaronder moeilijkheden op school, sociale uitdagingen, emotionele problemen, en algemene persoonlijke ontwikkeling. ‌Onze kindercoaches werken binnen ethische richtlijnen en in samenwerking met ouders, scholen & leerkrachten en andere betrokkenen in het leven van het kind.


neem contact op voor onze opleidingen

Een aantal belangrijke aspecten die we ontwikkelen in de opleiding tot kindercoach ‌

Luisteren en Communiceren: ‌ ‌ ‌
‌Effectief luisteren naar kinderen en het begrijpen van hun gevoelens en gedachten, hoe doe je dat? Goede communicatie is essentieel om een vertrouwensband op te bouwen. Daarom ontwikkelen we in de opleiding zowel de zelfreflectie en zelfkennis, alsook het luisterend vermogen en de communicatievaardigheden. 
‌‌Individuele Begeleiding: ‌ ‌
‌Kindercoaching is afgestemd op de specifieke behoeften en persoonlijkheid van het kind. Daarom gaan we in op ontwikkelingspsychologie. ‌ ‌
Doelstellingen en Groei: ‌‌
‌Als coach stel je samen met het kind specifieke doelstellingen. Deze doelen kunnen betrekking hebben op sociaal gedrag, emotionele veerkracht, zelfbeeld, academische prestaties, enzovoort. ‌In de opleiding leer je hoe je dit kunt aanpakken. ‌
Spel als middel: ‌ ‌
‌Kindercoaching maakt gebruik van speelse en creatieve methoden om met kinderen te werken. Spel wordt gezien als een belangrijk middel om expressie te bevorderen en verandering te faciliteren. We introduceren materialen en werkvormen om dit te bereiken. ‌‌
‌Empowerment: ‌‌
‌Het doel is om kinderen te empoweren, wat betekent dat ze in staat worden gesteld om zelfstandig beslissingen te nemen, zelfvertrouwen op te bouwen en positieve veranderingen aan te brengen in hun leven. ‌ ‌
Ouders inclusief: ‌ ‌
‌Kindercoaching omvat vaak ook de betrokkenheid van ouders. De coach kan ouders voorzien van inzichten, advies en strategieën om de ondersteuning thuis voort te zetten. ‌Welke adviezen nuttig zijn, leer je in de opleiding selecteren. ‌
Positieve psychologie: ‌ ‌
‌Kindercoaching maakt vaak gebruik van principes uit de positieve psychologie om de nadruk te leggen op de ontwikkeling van sterke punten, veerkracht en het creëren van positieve veranderingen., daarom krijg je hier meer kennis over.

neem contact op voor onze opleidingen

Van klassenassistent naar onderwijskracht

Het lerarentekort dringt steeds dieper door,  soms worden zelfs klassen naar huis gestuurd. De impact die dit op de leerlingen heeft is groot, zij moeten zich verhouden tot een onderbroken ritme en ouders zijn niet altijd in de gelegenheid om thuisonderwijs te verzorgen. 
‌Wij leren klassenassistenten de vaardigheden die nodig zijn om een uur, dagdeel of dag te overbruggen, zodat de leerlingen gestructureerd aan het werk kunnen zoals zij gewend zijn op school. Deze leergang is geschikt voor ervaren klassenassistenten die meer aan kunnen en bereid zijn om een leerkracht waar te nemen, onder supervisie van een andere leerkracht. Dit ontlast de school, de ouders, maar vooral: de kinderen.  
‌De inhoud van deze leergang bestaat uit: groepsdynamica, werken met een dagritme en weekplanning, lesovergangen, instructie geven en gebruik maken van het digibord, leerlijnen taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen, oudergesprekken, afstemmen met collega's en meer.

Read More

Henk A
zeer goede ervaringen