Over ons 

‌Qodrat is een organisatie die het beste uit kinderen en onderwijs haalt. Vaak in de vorm van begeleiding en Remedial Teaching, RT.  Als multidisciplinair team met RT'ers, topdocenten, kenniswerkers, taalkundigen, kinderpsychologen, gemeenteambtenaren, kindercoaches, ervaringsdeskundigen en pedagogen bieden we begeleiding in breedste zin. ‌‌ ‌

‌Door de uiteenlopende achtergronden van onze teamleden bieden wij maatwerk. Zo valt geen kind meer tussen wal en schip in onze prachtige havenstad. ‌ ‌Alle kinderen en scholen verdienen een op het lijf geschreven aanbod! Wij hebben volledige lesbevoegdheid voor het po, vo, mbo en hbo. ‌Wij leiden onze teamleden intern op. U kunt hierover meer informatie bij ons opvragen.

Het team

Maak kennis met ons gemêleerde, gedreven team. Wij zijn met onze uiteenlopende achtergronden een weerspiegeling van de samenleving. 


Doortje van Munster, MSc

Doortje kent het basisonderwijs van binnenuit en heeft een master in onderwijskunde (Universiteit Leiden). Doortje weet ongelooflijk veel over rekendidactiek en de ontwikkeling van het jonge kind. Mede daarom is zij een veelgevraagd trainer, o.a. op het gebied van de instaptoetsen voor de lerarenopleiding basisonderwijs. Zij traint de personeelsleden van Qodrat en is in voorkomende gevallen een vraagbaak.  

Daniëlle Eerhart

Daniëlle heeft veel ervaring in de medische wereld en het ondernemerschap. Zij ontdekte gaandeweg dat het begeleiden van kinderen  haar veel uitdaging geeft. Zij biedt kinderen een luisterend oor, structuur en werkt graag handelingsgericht. Haar motto: 
‌'Doe iets positiefs aan, dat past altijd'. 

‌Daniëlle is gecertificeerd Remedial Teacher. 

Esther Balogh

Esther heeft kinder- en jeugdpsychologie aan de VU gestudeerd. Zij versterkt het zelfvertrouwen van kinderen als geen ander en heeft veel ervaring in het werken met verschillende onderwijsvisies, zoals het Montessorionderwijs.

‌Esther is gecertificeerd Remedial Teacher.

Dilona Somford

Dilona is pedagogisch heel sterk, vanuit die achtergrond heeft zij zich eerst al kindercoach ontwikkeld, later ook als Remedial Teacher. Dilona heeft veel affiniteit met het begeleiden van leerprocessen en sociale vaardigheden. Dilona heeft BHV.

‌Dilona is gecertificeerd Remedial Teacher.

Martin Doornbos  

Martin is de directeur van Qodrat. Hij heeft jarenlange ervaring als coach, docent, trainer en therapeut. Martin begeleidt voornamelijk hoogbegaafde en hoog-sensitieve kinderen.   

Elma Schoonewil 

Elma heeft een schat aan ervaring in het begeleiden van leerprocessen van kinderen. Zij biedt kinderen het vertrouwen en de ruimte die nodig is om te ontwikkelen. Naast haar pedagogische vaardigheden is Elma ook didactisch sterk. Ze hanteert een heldere lesopbouw en put uit velerlei methodes en bronnen. 

‌Elma is gecertificeerd Remedial Teacher. 

Vivianne Mensing

Vivianne is kindercoach. Zij is maatschappelijk heel sterk betrokken en richt zich op de ontwikkeling van zelfkennis: als je immers weet wie je bent en wat er zoal in je leeft, kun je je ook gemakkelijker ontwikkelen. Vivianne is slechthorend en kan gebarentaal. Daarom wordt zij in het bijzonder gevraagd om ondersteuning te bieden aan leerlingen met een gehoorprobleem. 

Brenda Young 

Brenda is een ervaren mbo-docent. Haar focus ligt o.a. op het geven van coaching. Brenda heeft een brede kijk op de samenleving en denkt na over actuele vraagstukken. Zij heeft een onderzoekende houding. Brenda gaat graag methodisch en planmatig te werk.  ‌‌

Introductievideo's van 
‌ons Team

Hierbij enkele introductievideo's van onze medewerkers 

Deze video is van oprichter en DGA Martin Doornbos.
‌Hij is al 35 jaar coach & therapeut en helpt graag mensen & kinderen die vastgelopen zijn. Hij stelt al zijn kennis & vaardigheden in dienst van Qodrat.

contact

Rudy Enny

Docentcoach & Trainer

Rudy Enny is Docentcoach en trainer. Als docent aan de lerarenopleiding in het hbo heeft hij een schat aan ervaring, deze kennis stelt hij graag ter beschikking. Daarbij heeft hij veel expertise over burgerschap, (peer-)coaching en het begeleiden van docenten.  Rudy heeft uiteenlopende didactische en pedagogische vaardigheden vanuit zijn jarenlange onderwijservaring.  Reflecteren, het houden van overzicht en het zoeken naar praktische oplossingen maakt Rudy een gewaardeerd coach. 

Elma

Eén van onze RT'ers

Elma Schoonewil geeft graag heldere uitleg en heeft enorm veel geduld. Vanuit haar ervaring voor Natuur- en Milieu educatie heeft zij veel ervaring in het onderwijs opgedaan.

Dolona Somfort

Eén van onze RT'ers

Is door ons opgeleid en is een goede leerlingbegeleider

Vivianne

Eén van onze kindercoaches 

Zij heeft veel gewerkt met doven en slechthorende kinderen en kan doventolken

Opleiding RT

Interne Opleiding tot Remedial Teacher

Ieder teamlid wordt gratis intern opgeleid tot Remedial Teacher door onze erkende en gecertificeerde Post-hbo docenten. 

‌  Beroepsbekwaamheid staat hoog in het vaandel. Wij leveren hoge kwaliteit.

‌Heeft u hbo- of wo-denkniveau? Wilt u Remedial Teacher worden? Check dan onze laatste vacatures en neem contact op met: 
‌010-7070008

Empowerment

Onze missie gaat over empowerment in alle facetten.  Je kunt pas empowerment bieden, als je je empowered voelt. Als multidisciplinair team vullen wij dat in door elkaar ook onderling te versterken. 

‌Hoe? ‌ We komen maandelijks bijeen om casuïstiek te bespreken, ervaringen en materiaal te delen en tips uit te wisselen. Dat heeft een hermeneutisch effect.

Professionalisering

Capita selecta van onze professionalisering:

‌-Coaching-on-the-job volgens de principes van didactisch coachen; 
‌-Het vergelijken van onderzoeksresultaten en de laatste inzichten op het gebied van zorg en onderwijs;
-Verdieping op inhoudelijke onderwerpen zoals begrijpend lezen en taal, psychopathologie, het werkgeheugen, leren leren, executieve functies, omgaan met Corona-achterstanden i.r.t. inclusief onderwijs etc.

‌Wij delen onze bevindingen in expert-groepen. 

Projecten

Sommige kenniswerkers willen  zich in een vraagstuk verdiepen. Het komt voor dat er in de vaste baan onvoldoende gelegenheid is om daarin initiatief te ontplooien. 

‌Werk het uit bij Qodrat! Wij hebben wetenschappers, databanken en een groot netwerk tot onze beschikking om je te helpen. 

‌We stemmen vooraf samen af welke kennis we in de toekomst kunnen verzilveren in een interessante lezing, training, seminar workshop of deelvaardigheid.