‌Wij bieden: ‌‌

‌-‌ Remedial Teaching, begeleiding, kindercoaching (gecertificeerd) ‌ ‌
‌- Een vrijplaats voor onderzoek en ontwikkeling (evidence-based) ‌ 
‌‌- Workshops ‌ ‌
‌- Trainingen 
‌‌‌- ‌Begeleiding aan docenten en leerkrachten ‌ 
‌‌- Teamtrajecten ‌ ‌ ‌ 
‌- Maatwerkbegeleiding aan hoogbegaafden
‌-Kwaliteitsversterking voor scholen

‌Q‌odrat = Empowerment‌


Leren is niet altijd makkelijk

Soms lopen kinderen vast, of missen ze uitleg. 
‌Met de juiste leerstrategieën, afstemming, aandacht, instructie, betekenisgeving en automatisering komt ieder kind een stap verder. ‌Wij werken handelingsgericht.

Succes

Wij helpen kinderen weer op weg, o.a. door de sterke kanten naar voren te halen.  De leerling en zijn/haar onderwijsbehoefte staan centraal‌, ieder RT-traject is anders. ‌Wij zetten  succeservaringen in om de gestelde doelen te bereiken. 

Begeleiding voor scholen en leraren

Hoe kunnen de leerprestaties van uw leerlingen schoolbreed verhoogd worden? Heeft u al een invulling voor het inlopen van de Corona-achterstanden? Heeft u beeld bij het integreren van 'het trainen van het werkgeheugen' 'leren leren' en 'executieve functies' in uw onderwijsprogramma? Hoe staat het met de doorlopende leerlijnen? Gunt u uw team ook het beste? Heeft u een invulling na LeerKRACHT? Kunt u hulp gebruiken in de voorbereiding op het inspectiebezoek?

‌Wij begeleiden scholen en leraren om alle gestelde doelen te bereiken. Van een workshop tot een intensief teamtraject, wij brengen uw organisatie op een hoger plan. 

‌Neem vrijblijvend en kosteloos contact met ons op voor meer informatie! 
‌‌
‌Education. Qodrat. Empowering Teachers.


Learn More

Ons Team

Eén van onze docenten en docentcoach
‌Rudy Enny

Meer informatie over Rudy Enny en ons team op Over ons

Meer informatie

Succes voor uw kind

Wij weten dat ieder kind talenten en kwaliteiten heeft. Wij boren sterke kanten aan, zodat  kinderen op speelse wijze vaardigheden kunnen ontwikkelen. 


Meer informatie

Waar en waarom?

Remedial Teaching is een investering in de toekomst. Als je basisvaardigheden verbetert, verbeter je ook studiesucces.  

‌Remedial Teaching wordt doorgaans aan huis of op school gegeven. Het is ook mogelijk om in de praktijk te werken. 

Wat?

‌RT is op maat gesneden hulp bij de volgende vakgebieden:

‌‌- Begrijpend Lezen
‌- Rekenen
‌- Taal
‌- Spelling
‌- Wereldoriëntatie
‌- Geschiedenis
‌- Aardrijkskunde etc.

‌Maar ook: instaptoetsen voor de lerarenopleiding basisonderwijs en begeleiding bij afstuderen. ‌

Voor wie? 
‌  

Schoolteams
‌Ouders
‌Kinderen
‌Leraren
‌‌Vo-leerlingen
‌‌Mbo- hbo- en wo-studenten

Meerdere wegen naar Rome

 Soms is er meer nodig dan Remedial Teaching op het gebied van bijvoorbeeld begrijpend lezen of rekenen. Uw kind staat centraal. Qodrat heeft een breed teams van professionals voor u klaarstaan. Daarbij hebben we een groot netwerk. Zo krijgt uw kind/leerling/school altijd de juiste ondersteuning. 

‌Education. Qodrat. Empowering Children. Wat onze klanten zeggen:

‌'Ik app je even, omdat ik wil laten weten dat onze dochter haar havodiploma heeft gehaald :) '