Opleidingen

Alle opleidingen & trainingen worden door ervaren hbo docenten gegeven

We hebben nu 2 opleidingen.
Opleiding tot Remedial Teacher
Opleiding tot Kindercoach

We hebben nu 8 trainingen.
Wij hebben trainingen ontwikkeld op de volgende expertisegebieden:
‌- T‌aalcoaching
‌-‌ Rekencoaching
‌- Didactisch coachen
‌-Zelfregulerend leren
‌- Dilemma’s in coaching
‌- Assessments afnemen (voorbereiden, afnemen, rapporteren, evalueren)
‌‌- Leiderschap ‌- Onderwijs ontwikkelen en programmatisch toetsen

2
Opleidingen
8
Trainingen
10
Remedialteachers
5
mbo & hbo docenten

Opleiding tot Remedial Teacher

Wat is Remedial Teaching, ofwel RT? 
‌Als een kind vastloopt in het leerproces is op maat gesneden hulp essentieel. RT is de bijles die dit bewerkstelligt. Een RT’er biedt hulp op maat in zowel ‘schoolvakken’ zoals taal en rekenen, alsook ondersteuning bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Door de sterke kanten van een kind in beeld te brengen, leert hij/zij problemen op eigen kracht oplossen. 

‌Wie zijn wij? Qodrat staat voor ‘kracht’ en ‘kunnen’. Wij bieden Remedial Teaching voor leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Wij halen het maximale potentieel uit leerlingen door handelingsgericht, efficiënt en met ons hart te werken. 

‌Ingangseisen 
‌Bent u geïnteresseerd in het volgen van deze leergang? Voorafgaand aan de leergang vindt een intakegesprek plaats. Hierin wordt stilgestaan bij uw achtergrond, motivatie, cognitieve capaciteiten en vooropleiding. Indien wij beiden vinden dat de leergang tot RT’er een juiste stap is, kunt u zich inschrijven en met deze leergang meedoen. De eerste dagen van de leergang staan we ook stil bij de beroepsoriëntatie. 

‌Past dit vak bij u? Past u bij dit vak? Mocht blijken dat u, ondanks het positieve intakegesprek, toch andere verwachtingen had, dan kunt u zich binnen 2 bijeenkomsten kosteloos uitschrijven.


neem contact op voor onze opleidingen

De leergang

‌De onderwerpen die o.a. aan bod komen in de blended leergang: 
‌· Handelingsgericht werken 
‌· Ontwikkelingspsychologie 
‌· Leerlijnen in het basisonderwijs 
‌· Taal, lezen, spelling · Begrijpend lezen 
‌· Zelfregulerend leren 
‌· Meervoudige Intelligentie 
‌· Motivatie 
‌· Rekenen 
‌· Psychopathologie (ADHD, autisme) 
‌· Inclusiviteit 
‌· onderwijsbehoeftes 
‌· Het opstellen van een individueel handelingsplan


neem contact op voor onze opleidingen

De opleiding

In de bijeenkomsten kunt u een combinatie van kennisoverdracht en het oefenen van vaardigheden verwachten. De opleidingsdagen worden aangeboden in combinatie met een e-learning. 
‌De e-learning module kunt u in uw eigen tijd volgen. In de e-learning vindt u meer achtergrondinformatie over de besproken stof. In de e-learning kunt u ook artikelen en les ideeën met andere RT’ers delen. U rondt deze leergang af door een individueel handelingsplan op te stellen. U licht uw onderbouwing mondeling toe. 
Wanneer? 
‌De nieuwe groep start in februari 2024. 
‌De blended leergang behelst 4 opleidingsdagen op locatie: 3 februari, 10 februari, 2 maart, 9 maart 9.30-16.30 uur. 
‌Hoe gaat het verder na de leergang? Na de leergang wordt afgestemd welke opdrachtgevers er zijn en of er een passende match te maken is met een school of particulier. 
‌Bent u eenmaal als RT’er aan het werk? Dan komt de inhoud van het werk pas echt tot leven. Daarom bieden wij de volgende begeleiding aan RT’ers die bij ons in dienst zijn: 
‌· Maatjesbegeleiding 
‌· Coaching on the job 
‌· Maandelijkse professionaliseringsavonden 
‌Er is tevens een mogelijkheid om individuele coaching bij Martin Doornbos aan te vragen. Hij ondersteunt de werknemers van Qodrat bij hun persoonlijke groei. Wij geloven dat het versterken van de ontwikkeling van kinderen pas echt goed lukt als een RT’er zich gesteund voelt. 

‌Bent u geïnteresseerd? Neem gerust contact op voor een intakegesprek, dan bespreken we de mogelijkheden. 
De kosten 
‌Deze leergang kost 1225,00 
‌Mensen die voornemens zijn om voor Qodrat te gaan werken, worden hiervan vrijgesteld. Wij investeren in het opleiden van ons personeel. 
De teamsfeer 
‌Het is onze missie om kinderen vooruit te helpen in hun ontwikkeling. Dat lukt het beste als onze RT’ers zich goed voelen. Daarom investeren we in ons team door kennis te delen, samen te professionaliseren, maar ook aandacht te hebben voor elkaar. Rondom de kerst- en zomervakantie organiseren we naast de professionalisering ook gezellige, gezamenlijke activiteiten.

Wil jij ook RT'er worden, neem dan contact op voor onze opleidingen

Remedial Teaching

Welke vakken geeft een RT’er? 
‌Qodrat is een organisatie die zich heeft gespecialiseerd in Remedial Teaching.
‌RT. Dat is op maat gesneden begeleiding bij leer- en gedragsproblemen. 
‌Wij bieden de meeste begeleiding in de volgende vakgebieden: 
‌· Spelling 
‌· Begrijpend lezen 
‌· Rekenen 
‌· Zelfregulerend leren 
‌· Burgerschap 
‌· Wereldoriëntatie 
‌· Sociale vaardigheden 

De Qodrat-aanpak 
‌Bij aanmelding gaan we eerst na waar de onderwijsbehoefte precies ligt. We werken handelingsgericht. Dat betekent dat een traject er op gericht is dat leerlingen zo snel mogelijk weer mee kunnen doen met de reguliere lessen. Dat bereiken we door in samenspraak met de leerkracht en intern begeleider een handelingsplan op te stellen. Hierin worden de beginsituatie, doelen, werkwijze, materialen, les- en evaluatiemomenten overzichtelijk beschreven. 
‌Onze aanpak is efficiënt en deskundig. Handelingsgericht werken betekent dat we doelgericht, systemisch en transparant aan de leerdoelen werken die bij de onderwijsbehoefte van een kind past.

neem contact op voor onze opleidingen

Opleiding tot Kindercoach

Een kindercoach is een professional die gespecialiseerd is in het begeleiden en ondersteunen van kinderen in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. Het doel van kindercoaching is om kinderen te helpen bij het overwinnen van uitdagingen, het ontwikkelen van zelfvertrouwen, het begrijpen en uiten van emoties, en het bereiken van hun volledige potentieel.
‌Hier zijn enkele belangrijke aspecten van kindercoaching: 
‌Individuele Begeleiding: 
‌Kindercoaching biedt individuele begeleiding aan kinderen. Het is afgestemd op de specifieke behoeften en persoonlijkheid van het kind. 
‌Luisteren en Communiceren: 
‌Een kindercoach is getraind in het effectief luisteren naar kinderen en het begrijpen van hun gevoelens en gedachten. Goede communicatie is essentieel om een vertrouwensband op te bouwen. Doelstellingen en Groei: 
‌Samen met het kind worden specifieke doelstellingen vastgesteld. Deze doelen kunnen betrekking hebben op sociaal gedrag, emotionele veerkracht, zelfbeeld, academische prestaties, enzovoort. 
‌Spel als Middel: 
‌Kindercoaching maakt vaak gebruik van speelse en creatieve methoden om met kinderen te werken. Spel wordt gezien als een belangrijk middel om expressie te bevorderen en verandering te faciliteren. 
‌Empowerment: 
‌Het doel is om kinderen te empoweren, wat betekent dat ze in staat worden gesteld om zelfstandig beslissingen te nemen, zelfvertrouwen op te bouwen en positieve veranderingen aan te brengen in hun leven. 
Ouders Inclusief:
‌ Kindercoaching omvat vaak ook de betrokkenheid van ouders. De coach kan ouders voorzien van inzichten, advies en strategieën om de ondersteuning thuis voort te zetten. 
Positieve Psychologie: 
‌Kindercoaching maakt vaak gebruik van principes uit de positieve psychologie om de nadruk te leggen op de ontwikkeling van sterke punten, veerkracht en het creëren van positieve veranderingen. 
‌Kindercoaching kan relevant zijn voor verschillende situaties, waaronder moeilijkheden op school, sociale uitdagingen, emotionele problemen, en algemene persoonlijke ontwikkeling.
‌Het is belangrijk dat kindercoaches werken binnen ethische richtlijnen en in samenwerking met ouders, scholen & leerkrachten en andere betrokkenen in het leven van het kind.

neem contact op voor onze opleidingen

Onze opleiding

.

Onze opleiding

.

Henk A
zeer goede ervaringen